MY 1906
Kursi Direktur
MY 1906
Kursi Direktur

Spesifikasi

73 x 64 x 115 - 125
Leather seat & back
Chromed base