MY 21
Kursi Direktur
MY 21
Kursi Direktur

Spesifikasi

68 x 64 x 120

Leather seat & back

Chromed base