MY 7127
Kursi Direktur
MY 7127
Kursi Direktur

Spesifikasi

72 x 64 x 113 - 123
Leather seat & back
Chromed base