MY 9026
Kursi Direktur
MY 9026
Kursi Direktur

Spesifikasi

72 x 64 x 115 - 125
Leather seat & back
Chromed base